הגנת הטבע והסביבה

מצע ימינה בנושא הגנת הטבע והסביבה בישראל

תוכן עניינים

מדינת ישראל היא מדינה קטנה בשטחה, צפופה באוכלוסייתה ושינויי האקלים בעולם צפויים להשפיע עליה בין שמדובר בתהליכי מדבור, החרפה בטמפרטורות קיצון, התייבשות, עוצמות גשם גוברות וכדומה.

מדינת ישראל קטנה (מבחינת אוכלוסייה, שטח ופליטות גזי חממה/פחמן דו חמצני) מכדי להשפיע לבדה על שינויי האקלים העולמיים. לכן, נפעל בשיתוף פעולה יחד עם הקהילה הבינלאומית כדי לבצע את השינויים וההתאמות לכלכלה העולמית, תוך הדגשת היתרונות הטכנולוגיים והמדעיים הישראליים.

במסמך זה נציג את מפת הדרכים של מפלגת ימינה בתחום הגנת הסביבה:

זיהום אוויר מתחבורה

תחבורה הינה הגורם לכ-50% מזיהום האוויר בערים[1]. תקני הזיהום המודרניים ברכבים הביאו לצמצום ניכר בפליטות החומרים המזהמים, אך יש לפעול גם נגד עומס תחבורתי המעצים הזיהום ועל כן :

 • נפעל לקידום תחבורה ציבורית ושיתופית חכמה ונקיה בעזרת תכנית לאומית להקמת מטרופוליני תחבורה ולחיבור ארצי ביניהם ובין אזורי הספר. תחבורה ציבורית יעילה ותחרותית תוביל להפחתת הנסועה בכלי רכב.

 • נקדם תכנון מוטה תחבורה ציבורית ואופניים, כדי להגביר את ההספק של הכביש במינימום נסועה.

 • נבצע תכנון בעירוב שימושים בין מגורים ועסקים כדי לצמצם את צורכי הנסיעה בתוך העיר ולתוכה.

 • נפעל לקידום עבודה מהבית במגזר הציבורי ובמשק ככלל על מנת להעלות את הפריון והקטנת זיהום האוויר כתוצאה מנסיעות

[1] בהקדמה: סקר אמצעים ממבחר מדינות וערים להפחתת זיהום אוויר מפעילות ענף התחבורה

זיהום אוויר מייצור אנרגיה

נפעל לקידום חוק אקלים תוך בחינת שיקולי כדאיות וייתכנות כלכלית והימנעות מהשתת רגולציה עודפת. נציב יעד של הפחתת פליטות הפחמן מייצור אנרגיה ל-50% (לקוט"ש) עד לשנת 2030 ו-95% עד לשנת 2050 בין השאר באמצעים הבאים:

 • הקדמת הפסקת השימוש בפחם בתחנות הכוח רוטנברג באשקלון ואורות רבין בחדרה.
 • השקעה במיזמים טכנולוגיים הקשורים לאנרגיות מתחדשות, שיאפשרו מעבר מהיר ככל הניתן תוך הורדת מחיר האנרגיה לצרכנים.

זיהום מתעשייה

נפחית את הזיהומים התעשייתיים במטרה לשמור על משאבי הקרקע, האוויר והים של ישראל

 • קידום העברת מפעלים לשימוש בגז טבעי ואנרגיית חשמל.

 • נילחם במפעלים מזהמים ומחצבות פיראטיות ביו"ש.

 • הסרת חסמי יבוא על מוצרים שדורשים תעשיות מיושנות ומזהמות, ובכך נסייע להעביר את התעשייה הישראלית לאפיקים כלכליים ירוקים יותר.

מחזור וטיפול בפסולת

 • נפעל להקטנת זיהומים וסיכונים מפסולת. זרמי הפסולת בהם יש לטפל הם: פסולת אורגנית, פרש בע״ח, פסדים, פלסטיק, קרטון ונייר, אלקטרונית, בניין, צמיגים, חקלאית, תעשייתית ופסולת מסוכנת. איסוף פסולת והשלכתה במקום מוסדר הם חשובים ביותר למניעת זיהומים וסיכונים.

 • נפעל למימוש אסטרטגיית פסולת שגובשה והונעה וחלק ממנה הם איסוף קל ויעיל בעזרת שני פחים: אחד לחומר בר-מיחזור ושני לחומר שאינו בר-מיחזור.

 • נאחד את חוקי הפסולת השונים לכדי נוסחה אחת בהירה ופשוטה.

הגנה על שטחים פתוחים וריאות ירוקות

נפעל לשימור שטחים פתוחים, אגני ניקוז, מגוון מינים, מסדרונות אקולוגים ומניעה והפחתה של זיהומים וסיכונים ממינים פולשים.

 • ישראל היא מדינה יוצאת דופן בכל הנוגע לערכי הטבע שבה. היא מהווה "נקודה אדומה"- מקום שיש בו יש בה מגוון גדול ביותר של צמחים ובעלי חיים, והיא אחת מהמדינות החשובות בכל הנוגע למינים אנדמיים, ייחודיים, הקיימים רק בישראל, ועל כן חשוב להתמודד עם סכנות ההכחדה שלהם.

 • נפעל לשמירה על שטחים פתוחים ומסדרונות אקולוגיים באמצעות מתן תוקף סטטוטורי לתכנית האסטרטגית לשטחים פתוחים המקודמת במנהל התכנון תוך שמירה אקטיבית ע"י פיתוח ויצירת ערך. זאת בייחוד בשטחי C, בהם קיימת בניה פלסטינית בלתי מבוקרת על חשבון שטחי טבע ומורשת.

 • נביא תכנית פעולה לניהול ושמירה על הטבע, השטחים הפתוחים והמגוון הביולוגי בישראל

 • נפחית את עומס המזהמים המגיעים לנחלים ונשיב את המים אליהם

 • נייעל את השימוש בקרקעות ונתעדף תוכניות של התחדשות עירונית והסבת שטחי משרדים לדירות על חשבון בנייה בשטחים פתוחים.

 • נתאים את הנורמות והחקיקה הסביבתית הנהוגה בשטחי ישראל לאלו הקיימות ביו"ש ונפעיל אמצעים דיפלומטיים וכלכליים כדי לעצור זיהום סביבתי נרחב בידי הרשות הפלסטינית: זיהום נחלים ומי תהום, השלכת אשפה ובניה בשמורות טבע.

הגנה על חיות הבר

נפעל לתיקון החוק להגנת חיית הבר הוותיק כך שיתאים לאיומים העדכניים ביותר על חיות הבר בישראל – כולל:

 • איסור ציד של מינים בסכנת הכחדה.

 • איסור על הרעלות בעלי חיים והחמרת הענישה.

חינוך לאהבת הארץ ואהבת הסביבה

 • נחזק את הטיילות החינוכית בבתי הספר.

 • נפעל להכנסת חינוך סביבתי כחלק כתוכנית הלימודים.

זיהום מים

 • נפעל לשדרוג תשתיות הביוב וליצירת רשת ארצית של מאגרי קולחין היודעת לעמוד בעומסים הולכים וגדלים ומבטיחה טיפול ברמה הגבוהה ביותר כך שתאפשר מגוון שימושים לקולחים.

 • נפעל לקידום חקיקה המיישמת את העקרון 'המזהם משלם'  כלפי גורמים המזהמים נחלים ונחזק את הפיקוח והאכיפה. נתמוך בחיבור ישובים לתשתיות ביוב ושדרוג תשתיות ביוב לא ראויות.

 • נפעל לטיפול בזיהום מי אקוויפר ההר והחוף.

זיהום ים וחופים

הסביבה החופית בישראל מאותגרת על ידי בנייה בחופים, פיתוח תשתיות בים, דייג יתר וזיהום המקבל משנה תוקף לאור העדר רגולציה סביבתית ראויה והגנה מספקת . אף על פי ששמורות טבע הן כלי המרכזי לשמירה על הטבע הימי ותפקודי המערכות האקולוגיות בים. רק 3% משטח המים הטריטוריאלים של המדינה מוגדרים כשמורות טבע ימיות.

 • נפעל להרחיב את אחוז השמורות הימיות לכדי 20%, בהתאם לאמנות הבינלאומית.

 • נחיל סמכויות הגנת הסביבה במים הכלכליים באמצעות חוק אזורים ימיים.

 • נקדם שמורות ימיות באזורים רגישים אקולוגית במים הכלכליים.

 • נילחם בטרור סביבתי מצד אויבינו המעוניינים לפגוע בארץ ישראל.

 • נצמצם את זיהום הים ממקורות יבשתיים.

 • טיפול במתקני גז בים – תכנון וביקורת ופיקוח מתקנים.

 • נייצר היערכות לאומית לתגובה לזיהום ים בשמן – הצטיידות, חקיקה, תרגול תקריות, כו"א ותקציב.

 • נפעל לשמירת הסביבה החופית והסרת מפגעים מהחופים. נגביר את תכנית "חוף נקי" – למניעת זיהום חופים פתוחים מפסולת מוצקה.

 • נבחן את המשמעויות של התכנית להעברת נפט דרך מפרץ אילת.