ריסטארט לחינוך

מלמדים פחות – לומדים יותר

תוכן עניינים

תפיסת עולם

בהשראת מערכת החינוך של סינגפור שדורשת ללמד פחות וללמוד יותר ומעניקה גמישות להתאים את הלימודים לילדים עצמם ובהשראת המערכת בפינלנד, המעניקה סמכויות רחבות למנהלי בתי הספר הציבוריים, אנו שואפים למערכת חינוך מבוזרת, גמישה ומותאמת אישית.

העברת כח למורים ולמנהלים ולא לתבניות של משרד החינוך

  • חופש חינוכי לצוותי החינוך –  במקום שמערכת החינוך תקבע מלמעלה כמה שעות ותקציב יש להקדיש לכל מקצוע ובדיוק כיצד ללמד – נאפשר למנהלים לקבוע זאת בעצמם, עם מינימום נדרש למקצועות היסוד.
  • הסוף לדחיסת התלמידים לתבניות – בתי הספר כיום מתוקצבים לפי כיתה. אנחנו נגמיש את התקציב, כך שכל מנהל יוכל לבחור לחלק את תלמידיו לכמה כיתות שהוא רוצה ובצורה שהוא רואה לנכון בהתבסס על התוצאות בשטח – באותו התקציב. 

אוטונומיה תקציבית

נפנה תקציבים לבתי הספר לפי מספר התלמידים הלומדים בהם, בצורה דיפרנציאלית לרקע הסוציואקונומי של כל תלמיד, כך שבית ספר המכיל בעיקר אוכלוסיות חלשות יקבל תקציב גבוה יותר ממשרד החינוך. נסיר מגבלות של נהלים מיושנים על דרכי השימוש בכסף ונעניק אמון וחופש למנהל.

משכורת מצויינת למורים מצויינים

במקום שהמשכורת תהיה תלויה רק בוותק, נתגמל מורים מצויינים ונאפשר חוזי העסקה גמישים.

העברת כח להורים - ההורים בוחרים את החינוך לילדיהם

נבטל את איזורי הרישום – כל הורה יוכל לבחור את בית הספר הנכון עבור ילדיו.

שינוי שיטת מינוי מנהלים

  • ביטול המכרזים הביורוקרטיים ומינוי המנהל על ידי ועדת איתור שתכלול נציגי הרשות המקומית, נציגי ההורים ונציג ממשרד החינוך. 
  • הגמשת תנאי הסף – במקום להציב את ההכשרה של משרד החינוך (במכון אבני ראשה, ספציפית) כתנאי סף מקדים – ניתן  למנהלים האפשרות לעבור את ההכשרה הפורמלית במקביל לתחילת תפקידם, בכל מסגרת מוכרת.

שיפור כישורי חיים

חיזוק הקניית כישורי חיים רלוונטיים לצעירים ובהם השכלה פיננסית, יכולות בין אישיות, כישורי פרזנטציה וידע על פיתוח אישי ותעסוקתי.

העברת כח לרשויות המקומיות ולא לביורוקרטיה של משרד החינוך

נטפח את החינוך הציבורי אך נבטל את "פס הייצור" של המדינה שמפעילה בעצמה בתי ספר. המדינה תכתיב מדיניות, תתקצב, תגדיר יעדים ותקיים בקרה על העמידה בהם. את הדרך להגיע ליעדים הללו יכווינו הצוותים המקצועיים בבתי הספר עצמם. נעביר חלק ניכר מסמכויות הפיקוח ממשרד החינוך לרשויות המקומיות, שיבצעו את ניהול המערכת בפועל.

הבעלים של בית הספר יכול להיות רשות מקומית, רשת חינוך, מלכ"ר, עמותת הורים או כל גורם מפעיל אחר שיעמוד בתקנות הנדרשות.

 עיקרי המודל:

  • נבטל מחוזות הפיקוח של משרד החינוך, וניצור מערך פיקוח היברידי של הרשות המקומית יחד עם נציגי משרד החינוך, בדומה למודל מנח"י, וברוח המלצות ועדת דוברת.

  • נעבר את הסמכות לפתיחת בתי ספר לרשויות המקומיות, ונאפשר לרשויות המקומיות אוטונומיה בקביעת הניהול והבעלות על בתי הספר.

  • הרשות תוכל להרחיב את האוטונומיה הניהולית למנהלים שמעוניינים בה ומסוגלים לכך.

  • מינוי מנהלי בתי ספר יתבצע באמצעות ועדת איתור של רשות המקומית, ולא באמצעות מכרז. ועדת האיתור תכלול נציגי הרשות המקומית, נציגי ההורים ונציג ממשרד החינוך. במקביל יש לעודד מחלקות חינוך מקומיות לפעול באופן שוטף לאיתור וטיפוח מועמדים פוטנציאליים לתפקיד מנהל.

  • מדיניות בחירת הורים ושיבוץ בתי הספר תעבור לסמכות הרשות המקומית, בכפוף לעקרונות בסיסיים בנוגע למיון תלמידים ויעדי אינטגרציה.