ימינה למרחב הכפרי!

ימינה למרחב הכפרי!

המרחב הכפרי בישראל, הכולל מושבים, קיבוצים, כפרים ומועצות- הוא אבן יסוד במימוש ריבונותה של ישראל בכל מרחביה, באמצעות האחיזה בקרקע, החיבור החקלאי לאדמה, יישוב הפריפריה וסימון הגבולות.

להבטחת החקלאות הישראלית, ולשם מימוש איתנותו וצמיחתו של המרחב הכפרי- ההתיישבותי וייעודיו הלאומיים, ימינה לוקחת על עצמה להיות בכנסת הבאה נושאת הדגל של הנושאים הבאים:

  1. תכנון לאומי ארוך טווח של המרחב הכפרי בישראל באמצעות חוק החקלאות (השלמת חקיקת חוק שהונח בכנסת הקודמת) ותכנית מיוחדת לחיזוק ההתיישבות.
  2. הבטחת הגידול הטבעי של המושבים, הקיבוצים והכפרים מעבר למגבלות לוח 2 בתמ"א 35, ויישום הסדרי בניה התואמים לאופיים הייחודי.
  3. מאבק בלתי מתפשר בטרור החקלאי כמשימה ביטחונית לאומית.
  4. עיגון זכויות החקלאים בקעקע (חכירה לדורות) והסדרת הפל"ח המושבים.
  5. ביטול מדיניות הותמ"ל לבניה עירונית על שטחים פתוחים וחקלאיים (במקביל שימוש מותאם בחוק להתחדשות עירונית ומגזר ערבי).
  6. שמירת עצמאותה של ישראל בייצור תוצרת חקלאית טריה וביטחון מזון, תוך הורדת רגולציה, והפחתת עלויות באמצעי הייצור, המים והעבודה הזרה.
  7. השקעה במו"פ ובחדשנות, עידוד היזמות הכלכלית ביישובים הכפריים ובפריפריה, עידוד חקלאים צעירים.
  8. חידוש שיקום התשתיות ביישובים הוותיקים.

ליישום התחייבות הנ"ל ימינה תקים מטה חקלאות ומרחב כפרי, לניסוח מדיניות מתאימה להסכם קואליציוני ועיצוב הכלים ליישום מדיניות הנ"ל בצורה שיטתית בעבודת הממשלה והכנסת הבאה.